پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 کارکنان 
کارکنان
 صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
هیات مدیره
محمد رضا بهرامن [ رئیس هیات مدیره ]
فرید دهقانی [ نایب رئیس هیات مدیره ]
سیف الله امیری [ عضو هیات مدیره ]
محمد رضا عربی مزرعه شاهی [ عضو هیات مدیره ]
امیر علی طاهر زاده [ عضو هیات مدیره ]
حوزه مدیرعامل
فرید دهقانی [ مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره ]
دفتر مدیریت و روابط عمومی
مهدی بختوری [ رئیس دفتر ]
دفتر حراست
داود توکلی [ مدیر دفتر حراست ]
مشاورین
دفتر برنامه ریزی و آموزش
محمدمسعود هاشمی [ رئیس دفتر برنامه ریزی و آموزش ]
مدیریت مالی و پشتیبانی
سمیه کریمی [ مسئول کارگزینی ]
اداره حسابداری و گزارشات
امیر هادی یعقوبی [ رئیس اداره حسابداری و گزارشات ]
معصومه عبدالملکی [ کاردان مالی ]
اداره آمار و فناوری اطلاعات
راحله نوری [ رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات ]
محمد مهدی فتحعلی [ کارشناس IT ]
زهره احمد آبادی [ کارشناس طرح و برنامه ]
اداره ارزیابی مالی و اقتصادی
پیمان مهتاب زاده همدانی [ مدیریت امور بیمه نامه ها ]
محسن گلی [ کارشناس بیمه معادن ]
اداره پشتیبانی
راحله نوری [ رئیس اداره پشتیبانی ]
مدیریت فنی و مهندسی
صابر سنائی [ مدیر فنی  ]
ایمان مه آبادی [ کارشناس ماشین آلات ]
جمیله رحمانی [ مسئول دفتر ]
اداره ارزیابی فنی
محمود فرد [ رئیس اداره ارزیابی فنی ]
علی قربانی [ کارشناسان اکتشاف ]
وحید بیات [ کارشناسان اکتشاف ]
اداره نظارت فنی
بابک وقار [ رئیس اداره نظارت فنی ]
حسن سیف نراقی [ کارشناسان استخراج ]
هادی شادی [ کارشناس فراوری ]
دفتر امور حقوقی
شاهین نیلی [ مدیر دفتر امور حقوقی ]
حمید خونساری [ کارشناس امورحقوقی ]
امیر رضا نریمان [ کارشناس امور قراردادها ]
سید جلال الدین مطلبی [ کارمند حقوقی ]
دایره قراردادها
دایره دعاوی و وصول مطالبات
مدیریت بیمه نامه ها
اداره پذیرش
اداره صدور بیمه نامه
اداره پایش بیمه نامه
همکاران صندوق در سازمان نظام مهندسی

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت