پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 کارکنان 
کارکنان
 صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
هیات مدیره
محمد رضا بهرامن [ رئیس هیات مدیره ]
سیف الله امیری [ عضو هیات مدیره ]
فرید دهقانی [ عضو هیات مدیره ]
حوزه مدیرعامل
فرید دهقانی [ مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره ]
دفتر مدیریت و روابط عمومی
مهدی بختوری [ رئیس دفتر ]
دفتر حراست
داود توکلی [ مدیر دفتر حراست ]
مشاورین
دفتر برنامه ریزی و آموزش
محمدمسعود هاشمی [ رئیس دفتر برنامه ریزی و آموزش ]
مدیریت مالی و پشتیبانی
معصومه عبدالملکی [ مسئول دفتر ]
سمیه کریمی [ مسئول کارگزینی ]
اداره حسابداری و گزارشات
امیر هادی یعقوبی [ رئیس اداره حسابداری و گزارشات ]
معصومه عبدالملکی [ کاردان مالی ]
اداره آمار و فناوری اطلاعات
راحله نوری [ رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات ]
محمد مهدی فتحعلی [ کارشناس IT ]
زهره احمد آبادی [ کارشناس طرح و برنامه ]
اداره ارزیابی مالی و اقتصادی
پیمان مهتاب زاده همدانی [ مدیریت امور بیمه نامه ها ]
محسن گلی [ کارشناس بیمه معادن ]
اداره پشتیبانی
راحله نوری [ رئیس اداره پشتیبانی ]
مدیریت فنی و مهندسی
صابر سنائی [ مدیر فنی  ]
ایمان مه آبادی [ کارشناس ماشین آلات ]
جمیله رحمانی [ مسئول دفتر ]
اداره ارزیابی فنی
محمود فرد [ رئیس اداره ارزیابی فنی ]
علی قربانی [ کارشناسان اکتشاف ]
وحید بیات [ کارشناسان اکتشاف ]
اداره نظارت فنی
بابک وقار [ رئیس اداره نظارت فنی ]
بابک وقار [ کارشناسان استخراج ]
حسن سیف نراقی [ کارشناسان استخراج ]
سیامک اسدزاده [ کارشناسان استخراج ]
هادی شادی [ کارشناس فراوری ]
دفتر امور حقوقی
شاهین نیلی [ مدیر دفتر امور حقوقی ]
حمید خونساری [ کارشناس امورحقوقی ]
امیر رضا نریمان [ کارشناس امور قراردادها ]
سید جلال الدین مطلبی [ کارمند حقوقی ]
دایره قراردادها
دایره دعاوی و وصول مطالبات
مدیریت بیمه نامه ها
اداره پذیرش
اداره صدور بیمه نامه
اداره پایش بیمه نامه
همکاران صندوق در سازمان نظام مهندسی
 نمودار سازمانی 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت