پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 راهنمای استفاده از خدمات صندوق 

مقدمه:
به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و همچنین هدایت و راهبری این سرمایه گذاری در راستای اهداف کلان کشور، به استناد ماده 31 قانون معادن مصوب سال 1377 مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تاسیس و اساسنامه آن در جلسه مورخ 16/3/1380 هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 12375/100 مورخ 27/11/1377 وزارت صنایع و معادن تصویب گردیده است. صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صرفاً شرکت بیمه ای می باشد و ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی را پوشش می دهد. این صندوق در خصوص تسهیلات وام بانکی با دستگاه های تسهیلات دهنده و بانک های عامل هماهنگ بوده و هرگاه دستگاه تسهیلات دهنده بخواهد وام خود را با ریسک پذیری صندوق بیمه به متقاضی پرداخت نماید، از سوی صندوق همکاری های لازم به عمل می آید.  

فایل راهنمای استفاده از خدمات صندوق

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان