پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 فهرست مدیران 

نام و نام خانوادگیسمتتلفن مستقیمتلفن داخلیدورنگارپست الکترونیکیآدرس
فرید دهقانیمدیر عامل23591203 22053619management@iranmico.comبلوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22
نادر کرم نژادمعاون مالی و توسعه منابع انسانی23591231 23591290hr@iranmico.comآفریقا-گلدان-22
صابر سناییمعاونت فنی 23591225 22053618sanaei@iranmico.comآفریقا-گلدان-22
قباد شاه کرمیمدیر استخراج23591224 22053619shahkarami@iranmico.com 
راحله نوریمدیر طرح وبرنامه23591252 22053619noori@iranmico.comبلوار افریقا-خ گلدان-پ22
شاهین نیلیمدیر اداره حقوقی23591227 23591249Nili@iranmico.comآفریقا-گلدان-22

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت