پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 مدارک مورد نیاز بیمه نامه اعتباری اکتشاف 

1- درخواست جهت صدور بیمه نامه اعتباری اکتشاف از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی .
2- معرفی نامه بانک یا سازمان تسهیلات دهنده.
3- تصویر پروانه اکتشاف دارای اعتبار از نظر مدت و آزاد بودن آن از جهت قابلیت توثیق .
4- تصویر نقشه محدوده پروانه اکتشاف.
5- تصویر طرح اکتشاف .
6- تصویر قراداد مسئول فنی .
7- تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی و تصویر اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی .
8- تکمیل پرسشنامه اعتباری اکتشاف .
9- نتیجه استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر منابع طبیعی ، محیط زیست و . . .
10- آندسته از اکتشافگران که بخشی از عملیات اکتشافی را انجام داده اند ارائه مدارک و مستندات مربوط به کارهای انجام شده همراه با نقشه های مربوط و ریز هزینه ها .
11- در صورتی که متقاضی (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هیئت مدیره) متخصص در امرمعدن می باشند مدارک تحصیلی خود را ارائه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مدارک در سیستم این صندوق اسکن می شود لطفاً کپی های ارسالی یک رو تهیه فرمائید.

پرسشنامه اعتباری اکتشاف                                                                        نسخه چاپی مدارک مورد نیاز

 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت