پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه نامه دوران بهره برداری معادن (کاهش قیمت - توقف موقت) 

1- درخواست جهت صدور بیمـه نـامـه مـوردنظر متقاضی .
2- تصویر گزارش پایان عملیات اکتشافی همراه با نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی بزرگ مقیاس که طی آن کلیه عملیات انجام شده اعم از ترانشه ها – چاهک ها تونل ها و نمونه برداری ها و به طور کلی کلیه عوارض طبیعی و مصنوعی بر روی آن مشخص شده باشد . 
3- تصویرگواهی کشف .
4- تصویر شناسنامه و طرح بهره برداری معدن و در مورد واحدهای کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی طرح توجیه فنی اقتصادی که به تأیید سازمان صنایع و معادن استان رسیده باشد . 
5- تصویر پروانه بهره برداری معدن و یا مجوز واحدهای کانه آرایی یا فرآوری مواد معدنی دارای اعتبار از نظر مدت و آزاد بودن آن از جهت قابلیت توثیق .
6- تصویر قرارداد مسئول فنی .
7- تصویر شناسنامه برای اشخاص حقیقی وتصویر اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی با آخرین تغییرات آن برای اشخاص حقوقی.
8- تکمیل پرسشنامه مربوط به بیمه نامه مورد نظر متقاضی .
9- مدارکی دال بر فروش مواد معدنی یا محصول تولیدی .
10-نتیجه استعلام از دستگاه های اجرایی نظیر محیط زیست – منابع طبیعی و . . .
11-ارائه مدارک ماشین آلات ثابت و متحرک معدن شامل فاکتور خرید ،اسناد ماشین آلات ، بیمه نامه ها.
12-ارائه مدارک در ارتباط باتأسیسات ، مالکیت زمین ، مجوز برق و آب .
13-میزان استخراج یا تولید واقعی سالانه معدن یا واحد کانه آرایی و فرآوری طی یک دوره بهره برداری پنج ساله به تفکیک سال .
14-قیمت تمام شده .
15- در صورتی که متقاضی (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هیئت مدیره) متخصص در امر معدن می باشند مدارک تحصیلی خود را ارائه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مدارک در سیستم این صندوق اسکن می شود لطفاً کپی های ارسالی یک رو تهیه فرمائید.

پرسشنامه دوران بهره برداری معادن (کاهش قیمت، توقف موقت )                         نسخه چاپی مدارک مورد نیاز

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت