اوقات شرعی سی روز آینده 

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
يکشنبه۷ خرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۸ خرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۹ خرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۰ خرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۱ خرداد ۱۳۹۶
جمعه۱۲ خرداد ۱۳۹۶
شنبه۱۳ خرداد ۱۳۹۶
يکشنبه۱۴ خرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۱۵ خرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۱۶ خرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۱۷ خرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۱۸ خرداد ۱۳۹۶
جمعه۱۹ خرداد ۱۳۹۶
شنبه۲۰ خرداد ۱۳۹۶
يکشنبه۲۱ خرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۲۲ خرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۲۳ خرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۲۴ خرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۲۵ خرداد ۱۳۹۶
جمعه۲۶ خرداد ۱۳۹۶
شنبه۲۷ خرداد ۱۳۹۶
يکشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۶
دوشنبه۲۹ خرداد ۱۳۹۶
سه شنبه۳۰ خرداد ۱۳۹۶
چهارشنبه۳۱ خرداد ۱۳۹۶
پنج شنبه۱ تیر ۱۳۹۶
جمعه۲ تیر ۱۳۹۶
شنبه۳ تیر ۱۳۹۶
يکشنبه۴ تیر ۱۳۹۶
دوشنبه۵ تیر ۱۳۹۶
سه شنبه۶ تیر ۱۳۹۶