» تماس با ما » ارتباط مستقیم با مدیران

فهرست مدیران

فرید دهقانی

مدیر عامل
 • 23591203
 • 22053619
 • لوار افریقا-نرسیده به مدرس -خیابان گلدان -پلاک 22

نادر کرم نژاد

معاون مالی و توسعه منابع انسانی
 • 23591231
 • 23591290
 • آفریقا-گلدان-22

صابر سنایی

معاونت فنی
 • 23591225
 • 22053618
 • آفریقا-گلدان-22

قباد شاه کرمی

مدیر استخراج
 • 23591224
 • 22053619

راحله نوری

مدیر طرح وبرنامه
 • 23591252
 • 22053619
 • بلوار افریقا-خ گلدان-پ22

شاهین نیلی

مدیر اداره حقوقی
 • 23591227
 • 23591249
 • آفریقا-گلدان-22