» اخبار

اخبار

غریب پور: 58 درصد از اهداف ایمیدرو در "نقشه راه" محقق شده است/ تامین مالی پروژه ها از محل افزایش سرمایه شرکت های بزرگ
رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: ایمیدرو 58 درصد از تعهدات خود در نقشه راه معدن و صنایع معدنی را تا پایان دی ماه سال جاری محقق کرده است. وی همچنین از تامین مالی طرح های توسعه ای این حوزه از محل افزایش سرمایه شرکت های بزرگ خبر داد.
غریب پور: توسعه بخش معدن کشور نیازمند حمایت از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است/ تامین مالی صندوق بیمه معدنی از طریق انتشار اوراق در بورس
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: برای توسعه بخش معدن کشور باید از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی حمایت کرد.
دهقانی: برنامه تامین مالی صندوق از بازار سرمایه، بدون در نظر گرفتن محدودیت های بانکی/ 59 فقره پرونده به ارزش 4380 میلیارد ریال آماده صدور بیمه نامه
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اعلام کرد: صندوق بیمه در نظر دارد از محل بازار سرمایه برای پروژه های خرد که سهامی عام نیستند، به واسطه صندوق بیمه فعالیت های معدنی، تامین مالی کند.