» اخبار

اخبار

ارزیابی واحدهای آزمایشگاهی برای اولین بار در تاریخ صندوق بیمه معادن /صدور بیمه نامه جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای معدنداران
مدیر واحد فنی صندوق با بیان اینکه ارزیابی واحدهای آزمایشگاهی برای اولین بار در تاریخ صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی رخ داده است گفت: برای معدنداران جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی بیمه نامه صادر می شود.
جعفری: حمایت ایمیدرو از شکل گیری کسب و کار دانش بنیان مبتنی بر فناوری/تجاری سازی 2 ایده برتر جشنواره اینوماین 2
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: در حال حاضر یکی از وظایف دولت به ویژه سازمان های توسعه ایی مثل ایمیدرو حمایت از شکل‌گیری کسب و کار دانش بنیان نوظهور مبتنی بر فناوری است؛ که بتوانند بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده و سهم بیشتری از بازار اقتصادی کشور را تصاحب کنند.
حذف بوروکراسی سنتی صدور مجوزهای معدنی و جایگزینی آن با سامانه های هوشمند الکترونیکی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با تاکید بر ایجاد شعب تخصصی قضایی معدن در استان‌ها، تقویت نظارت بر فعالیت‌های معدنی با استفاده از ظرفیت کارشناسی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن، خواستار حذف بوروکراسی سنتی صدور مجوزهای معدنی و جایگزینی آن با سامانه های هوشمند الکترونیکی شد.