» اخبار

اخبار

بهرامن نشان مدیریت جهادی در بخش معدن وصنایع معدنی کشور را دریافت کرد
رییس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی "نشان مدیریت جهادی "در بخش معدن وصنایع معدنی کشور را دریافت کرد.
امکان رفع نیازهای فناورانه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم می شود
مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو گفت: با فعالیت سامانه ساطع، امکان رفع نیازهای فناورانه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم می شود.
افزایش ذخیره معدن پتاس خوروبیابانک به بیش از 2 میلیارد متر مکعب
مدیر مجتمع معدنی و صنعتی پتاس خور و بیابانک گفت: با تکمیل اکتشافات، برآورد جدید ذخیره شورابه معدن پتاس خور و بیابانک از ذخیره اولیه ۴۵۰ میلیون متر مکعب، به بیش از 2 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.