کارکنان - مشاهده مشخصات

فرید دهقانی
حوزه مدیرعامل - مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره هیات مدیره - نایب رئیس هیات مدیره

22053619

1966883149

23591203

تهران،بلوار آفریقا،نرسیده به بزرگراه مدرس ، خیابان گلدان پلاک 22

ارسال ایمیل

ارسال پیام به فرید دهقانی