نظرسنجی نسبت به خدمات صندوق بیمه

نظر سنجی از کاربران سایت

نظر شما در ارتباط با سایت چیست؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 11)
خوب
( 3 نفر   27.3% )
عالی
( 4 نفر   36.4% )
بد
( 3 نفر   27.3% )
متوسط
( 1 نفر   9.1% )

ثبت شکایات