نظرسنجی نسبت به خدمات صندوق بیمه

نظر سنجی از کاربران سایت

نظر شما در ارتباط با سایت چیست؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 6)
خوب
( 1 نفر   16.7% )
عالی
( 3 نفر   50% )
بد
( 2 نفر   33.3% )
متوسط
( 0 نفر   0% )

ثبت شکایات