نظرسنجی نسبت به خدمات صندوق بیمه

نظر سنجی از کاربران سایت

نظر شما در ارتباط با سایت چیست؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 12)
خوب
( 4 نفر   33.3% )
عالی
( 4 نفر   33.3% )
بد
( 3 نفر   25% )
متوسط
( 1 نفر   8.3% )

ثبت شکایات