نظرسنجی نسبت به خدمات صندوق بیمه

نظر سنجی از کاربران سایت

نظر شما در ارتباط با سایت چیست؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 10)
خوب
( 3 نفر   30% )
عالی
( 4 نفر   40% )
بد
( 2 نفر   20% )
متوسط
( 1 نفر   10% )

ثبت شکایات