نظرسنجی نسبت به خدمات صندوق بیمه

نظر سنجی از کاربران سایت

نظر شما در ارتباط با سایت چیست؟نتایج نظرسنجی :
خوب
( 25% )
عالی
( 50% )
بد
( 25% )
متوسط
( 0% )

ثبت شکایات