پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 قوانین،مقررات ،مستندات و فلوچارتهای اجرایی صندوق بیمه 
برای مطالعه قوانین،مقررات ،مستندات و فلوچارتهای اجرایی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بر روی هر یک از موارد درخواستی کلیک کنید تا سند مربوطه در قالب PDF رویت گردد.
نمودار روش اجرایی صندوق از زمان درخواست تا صدور
فلوچارت بیمه نامه های سرمایه گذاری اکتشاف-ارزیابی اولیه محدوده های اکتشافی
فلوچارت بیمه نامه های سرمایه گذاری اکتشاف-ارزیابی عملکرد بیمه گذار
فلوچارت بیمه نامه های اعتباری
آئین نامه استفاده بیمه نامه اعتباری
آئین نامه معاملات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
اساسنامه صندوق

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان