پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  

                  مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات وام بانکی برای اکتشاف ( حقوقی و حقیقی)

1-    (معرفی نامه دستگاه تسهیلات دهنده )در صورت تمایل به اخذ تسهیلات وام اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه معرفی نامه از دستگاه تسهیلات دهنده ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت) با توجه به تأییدیه 30% عملیات اکتشافی انجام شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه .

2-    تصویر پروانه اکتشاف  دارای اعتبار لازم
3-    تکمیل پرسشنامه پیوست.
4-    تصویرنقشه محدوده.
5-    تصویر قرارداد مسئول فنی معتبر.
6-    تصویر طرح اکتشاف.
7-    تصویر نتیجه استعلام از دستگاهای ذیربط – ( محیط زیست ، منابع طبیعی و .....)
8-    برای اشخاص حقوقی: شنامه کسب کار – شناسه ملی – کد اقتصادی مورد نیاز می باشد 
9-     برای اشخاص حقیقی  : کد اقتصادی مورد نیاز می باشد
10-    صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال آخر شرکت
11-    اظهار نامه مالیاتی دو سال آخر شرکت
12-    اصل قبوض آب ، برق و یا تلفن محل سکونت یا شرکت و یا دفاتر و کارگاه متعلق به متقاضی .
13-    تکمیل فرم اطلاعات:  اشخاص حقوقی به همراه تصاویر مدارک (آگهی تأسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی کشورآخرین   تغییرات برابر با اصل و تصویر شناسنامه وصفحه توضیحات و کارت ملی ویا اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت (برابر با اصل )   
14-    تکمیل فرم اطلاعات: اشخاص حقیقی به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل)
15-    ارسال اصل فیش واریزی بمبلغ 5.000.000 ریال به حساب جام شماره 339168283 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 بنام صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بابت علی‌الحساب حق بیمه ‌نامه  ناشی از صدور بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف.
تذکر: جهت هماهنگی بیشتر در صورت ابهام با شماره 23591135- واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.

فرم پرسشنامه سرمایه گذاری اکتشاف

فرم اطلاعات متقاضیان حقیقی

فرم اطلاعات متقاضیان حقوقی

نحوه واگذاری محدوده اکتشاف

 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت