پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  

                  مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات وام بانکی برای اکتشاف ( حقوقی و حقیقی)

1-    (معرفی نامه دستگاه تسهیلات دهنده )در صورت تمایل به اخذ تسهیلات وام اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارائه معرفی نامه از دستگاه تسهیلات دهنده ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت) با توجه به تأییدیه 30% عملیات اکتشافی انجام شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه .

2-    تصویر پروانه اکتشاف  دارای اعتبار لازم
3-    تکمیل پرسشنامه پیوست.
4-    تصویرنقشه محدوده.
5-    تصویر قرارداد مسئول فنی معتبر.
6-    تصویر طرح اکتشاف.
7-    تصویر نتیجه استعلام از دستگاهای ذیربط – ( محیط زیست ، منابع طبیعی و .....)
8-    برای اشخاص حقوقی: شنامه کسب کار – شناسه ملی – کد اقتصادی مورد نیاز می باشد 
9-     برای اشخاص حقیقی  : کد اقتصادی مورد نیاز می باشد
10-    صورتهای مالی حسابرسی شده دو سال آخر شرکت
11-    اظهار نامه مالیاتی دو سال آخر شرکت
12-    اصل قبوض آب ، برق و یا تلفن محل سکونت یا شرکت و یا دفاتر و کارگاه متعلق به متقاضی .
13-    تکمیل فرم اطلاعات:  اشخاص حقوقی به همراه تصاویر مدارک (آگهی تأسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی کشورآخرین   تغییرات برابر با اصل و تصویر شناسنامه وصفحه توضیحات و کارت ملی ویا اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت (برابر با اصل )   
14-    تکمیل فرم اطلاعات: اشخاص حقیقی به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل)
15-    ارسال اصل فیش واریزی بمبلغ 5.000.000 ریال به حساب جام شماره 339168283 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 بنام صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بابت علی‌الحساب حق بیمه ‌نامه  ناشی از صدور بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف.
تذکر: جهت هماهنگی بیشتر در صورت ابهام با شماره 23591135- واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.

فرم پرسشنامه سرمایه گذاری اکتشاف

فرم اطلاعات متقاضیان حقیقی

فرم اطلاعات متقاضیان حقوقی

نحوه واگذاری محدوده اکتشاف

شرایط اخذ تسهیلات اکتشاف


 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت