پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 سرمایه گذاری اکتشاف 

بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف برای پوشش بیمه ای عملیات اکتشافی از زمان اخذ پروانه اکتشاف (پی جویی) تا پایان عملیات اکتشاف ماده معدنی (صدور گواهینامه کشف) و همچنین اکتشاف تکمیلی می باشد.
اینگونه بیمه نامه ها معمولاً مرحله ای صادر می گردد و صدور هر مرحله منوط به حصول نتایج مثبت مرحله قبل می باشد. مدت زمان صدور بیمه نامه سرمایه گذاری اکتشاف برای هر مرحله بستگی به مدت زمان مورد نیاز برای اکتشاف آن مرحله می باشد.
برای صدور بیمه نامه، ابتدا از محدوده اکتشافی مورد نظر توسط کارشناسان صندوق بازدید صورت می گیرد و گزارش جامع کارشناسی حاوی برنامه اکتشافی تهیه و جهت متقاضی و رونوشت جهت سازمان صنایع و معادن استان مربوط ارسال می گردد در صورت قبول برنامه ارائه شده توسط متقاضی تشریفات صدور انجام و بیمه نامه صادر می گردد.

 

فرم پرسشنامه سرمایه گذاری اکتشاف

 

 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت