پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 اعتباری بهره برداری 

                          مدارک زیر برای رسیدگی جهت تکمیل پرونده برای واحد بهره برداری  برای اشخاص حقوقی و حقیقی
1-    تصویرکامل پروانه بهره برداری که دارای اعتبار 6 ساله باشد و ذخیره برای مدت اعتبار کافی باشد. 
2-    تصاویرشامل: 1ـ طرح بهره برداری 2ـ گزارش پایان عملیات اکتشافی 3ـ گواهی کشف معدن 4ـ نقشه های
توپو گرافی و زمین شناسی بزرگ مقیاس5ـ نقشه عملیات معدنی
3-    تکمیل پرسشنامه پیوست
4-    ارسال عکس جدید از جبهه های کاری تأسیسات و .... بصورت CD
5-    تصویر قرارداد مسئول فنی معتبر
6-    عملکرد استخراج و فروش ماده معدنی با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه طی دو سال گذشته.
7-    تکمیل فرم اطلاعات اشخاص  حقوقی پیوست به همراه تصاویر مدارک برابر با اصل (آگهی تأسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی کشورآخرین تغییرات و تصویر شناسنامه وصفحه توضیحات و کارت ملی  ویا  اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت
8-    برای اشخاص حقوقی: شنامه کسب کار – شناسه ملی – کد اقتصادی مورد نیاز می باشد 
9-    برای اشخاص حقیقی  :شناسه کسب کار – کد اقتصادی  مورد نیاز می باشد
10-    صورتهای مالی حسابرسی شده 2 سال آخرشرکت
11-    اظهار نامه مالیاتی دو سال آخر
12-    تکمیل فرم اطلاعات اشخاصحقیقی پیوست به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل)
13-    اصل قبوض آب ، برق و یا تلفن محل سکونت یا شرکت و یا دفاتر و کارگاه متعلق به متقاضی .
14-    ارائه مستندات فروش شامل : 1ـ بارنامه حمل، قبض باسکول 2- قرارداد فروش معتبردر ارتباط با معدن
 3- صورت وضعیت فروش که  خریداران ، قیمت هر تن ماده معدنی و مبلغ پرداختی به فروشنده ( برای 2 ماه گذشته) مشخص شده باشد و به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد .
15-    در صورت داشتن واحد فرآوری و یا احداث آن در داخل محدوده معدن ارائه مدارک شامل : 1- تصویر پروانه بهره برداری واحد فرآوری موجود یا جواز تأسیس واحد در دست احداث 2- ایجاد زیر ساختهای لازم  برای احداث واحد فرآوری ( تأمین آب ، برق ، آماده سازیهای لازم نظر فونداسیون و ... 3- فلوشیت اجرائی و جانمائی تجهیزات کارخانه 4- پیش فاکتور های مربوط به تجهیزات مورد نیاز و اسناد تجهیزات موجود – 5- مطالعات پایلوت و جزئیات طرح جامع فنی و اقتصادی واحد فرآوری 6-  مجوزهای قانونی شامل: ( منابع طبیعی، اداره برق ، سازمان آب).
-    به پیوست مستندات مورد نیاز بانک جهت اعطای تسهیلات در صورت تأیید پرونده جهت اطلاع
-    از ارسال جداگانه موارد فوق خودداری وکلیه مدارک همراه با نامه مکتوب ارسال گردد.
-    توجه! پس از تکمیل مدارک و اعلام آن از سوی صندوق نسبت به واریز مبلغ 30،000،000 ریال به حساب جام شماره 339168283 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 بنام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بابت هزینه بازدید و ارزیابی جهت تهیه گزارش کارشناسی اقدام و اصل فیش واریزی را کتباً توسط نامه ارسال نمایید . 
        بدیهی است تصمیمات این صندوق براساس گزارشات کارشناسی و مقررات ورویه های مصوب بوده وارسال مدارک و پرداخت هزینه کارشناسی هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند ضمناً در صورت عدم ارسال  مدارک درزمان مقرر، بررسی موضوع و صدور بیمه نامه از اولویت دستورکار صندوق خارج می گردد .
تذکر: در صورت وجود ابهام و نیاز به هماهنگی بیشتر با شماره 23591135 واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.

فرم پرسشنامه اعتباری بهره برداری

فرم اطلاعات متقاضیان حقیقی

فرم اطلاعات متقاضیان حقوقی

اطلاعات در خصوص نحوه اخذ تسهیلات


 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت