پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 اعتباری اکتشاف 

 بیمه نامه اعتباری اکتشاف برای پروانه اکتشاف هایی صادر می گردد که واحد اکتشافی به مرحله ای رسیده باشد که بخشی از اکتشاف انجام شده دارای ارزش و حق انتفاع گردیده باشد که در این واحد اکتشاف بیمه نامه اعتباری صادر و مبلغ بیمه نامه به اندازه حق انتفاع ماده معدنی اکتشاف شده می باشد.

 

فرم پرسشنامه اعتباری اکتشاف

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت