پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 دوران بهره برداری واحدهای کانه آرایی وفراوریموادمعدنی (کاهش قیمت - توقف موقت) 

بیمه نامه دوران بهره برداری برای جبران خسارت در دوره ای از بهره برداری واحد کانه آرایی و فرآوری می باشد به گونه ای که هرگاه واحد کانه آرایی و فرآوری در حال فعالیت باشد و به دلیل شرایط بازار، قیمت فروش ماده معدنی از قیمت تمام شده پایین تر برود، برای این دوره ، فاصله زمانی بین بیمه گر و بیمه گذار توافق می گردد ، در این دوره ضمن فعال بودن واحد کانه آرایی و فرآوری خسارت ناشی از تفاوت بین قیمت تمام شده با قیمت فروش ماده معدنی در فاصله زمانی توافق شده با هماهنگی بیمه گر اعلام توقف عملیات داده شده و سپس خسارت توسط صندوق پرداخت می گردد. 

فرم پرسشنامه واحدهای کانه آرایی و فراوری مواد معدنی

 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت