پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
 سرمایه گذاری بهره برداری 

بیمه نامه سرمایه گذاری بهره برداری جهت پوشش خطر توقف کامل و دایم عملیات معدنی در معدن مورد نظر صادر می گردد و معمولاً زمان آن یکساله می باشد.
با صدور این بیمه نامه در صورت تحقق خطر موضوع بیمه نامه در زمان اعتبار بیمه نامه و در صورتی که با تحقق خطر مزبور ادامه عملیات و امکان کار در معدن وجود نداشته باشد، بیمه گذار با دریافت 75% ارزش معدن نسبت به واگذاری پروانه بهره برداری و تاسیسات موجود در معدن اقدام می نماید. 
 

 فرم پرسشنامه سرمایه گذاری بهره برداری معادن

 

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان
ورود به سایت