پرسش و پاسخ     سایتهای مرتبط     نقشه سایت     آمار بازدیدکنندگان  
  
دوره آموزش یک روزه نظام مهندسی استان کرمان در تاریخ 18/02/1397 در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با حضور کارشناسان ارزیاب استان کرمان و اساتید صندوق بیمه برگزار گردید.
در این دوره یک روزه ابتدا آقای مهندس عزیز میرزائیان به بیان تفاهم نامه فیمابین صندوق بیمه و نظام مهندسی پرداخت در ادامه آقای مهندس شاه کرمی گردش کار صندوق، نحوه پذیرش و صدور بیمه نامه های صندوق را تشریح نمود.
در ادامه آقای دکتر فرد نحوه ارزیابی پروانه های اکتشاف و فرمت گزارشهای اکتشافی را به اطلاع کارشناسان ارزیاب رساند.

آقای مهندس وقار نحوه تعیین حق انتفاع معدن و فرمت گزارشهای بهره برداری را توضیح دادند در نهایت آقای مهندس شاه کرمی بررسی فنی و اقتصادی معادن و محاسبات اقتصادی با نرم افزار کامفار را برا ی کارشناسان ارزیاب ارائه نمودند.

دوره آموزشی یک روزه صندوق بیمه تا کنون برای اکثر استانهای کشور برگزار شده و برای استان فارس هفته جاری برگزار خواهد شد.
   
روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۱۰:۲۹

 

نسخه چاپی ارسال به دوستان