معدن مس و آهن اسمالون

بازدید از معدن اسمالون
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از معدن سنگ آهن و مس اسمالون
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از معدن اسمالون
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از معدن سنگ آهن و مس اسمالون
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
معدن اسمالون 50
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
معدن اسمالون 32
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
معدن اسمالون 37
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
بازدید از نیروگاه برق معدن اسمالون
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
معدن اسمالون 28
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
معدن اسمالون 30
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.