» درباره ما » چشم انداز

چشم انداز صندوق

  • سازمانی متعالی، بهره ور و با عملکرد مطلوب از نگاه ذینفعان
  • انتخاب اول فعالان و سرمایه گذاران بخش معدن و صنایع معدنی