» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » اعتباری بهره برداری

اعتباری بهره برداری

    مدارک زیر برای رسیدگی جهت تکمیل پرونده برای واحد بهره برداری  برای اشخاص حقوقی و حقیقی 
 1. تصویرکامل پروانه بهره برداری که دارای اعتبار 6 ساله باشد و ذخیره برای مدت اعتبار کافی باشد. 
 2. تصاویرشامل: 1ـ طرح بهره برداری 2ـ گزارش پایان عملیات اکتشافی 3ـ گواهی کشف معدن 4ـ نقشه های توپو گرافی و زمین شناسی بزرگ مقیاس5ـ نقشه عملیات معدنی
 3. تکمیل پرسشنامه پیوست
 4. ارسال عکس جدید از جبهه های کاری تأسیسات و .... بصورت CD
 5. تصویر قرارداد مسئول فنی معتبر
 6. عملکرد استخراج و فروش ماده معدنی با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه طی دو سال گذشته.
 7. تکمیل فرم اطلاعات اشخاص  حقوقی پیوست به همراه تصاویر مدارک برابر با اصل (آگهی تأسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی کشورآخرین تغییرات و تصویر شناسنامه وصفحه توضیحات و کارت ملی  ویا  اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت
 8. برای اشخاص حقوقی: شنامه کسب کار – شناسه ملی – کد اقتصادی مورد نیاز می باشد 
 9. برای اشخاص حقیقی  :شناسه کسب کار – کد اقتصادی  مورد نیاز می باشد
 10. صورتهای مالی حسابرسی شده 2 سال آخرشرکت
 11. اظهار نامه مالیاتی دو سال آخر
 12. تکمیل فرم اطلاعات اشخاصحقیقی پیوست به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی (برابر با اصل)
 13. اصل قبوض آب ، برق و یا تلفن محل سکونت یا شرکت و یا دفاتر و کارگاه متعلق به متقاضی .
 14. ارائه مستندات فروش شامل : 1ـ بارنامه حمل، قبض باسکول 2- قرارداد فروش معتبردر ارتباط با معدن 3- صورت وضعیت فروش که  خریداران ، قیمت هر تن ماده معدنی و مبلغ پرداختی به فروشنده ( برای 2 ماه گذشته) مشخص شده باشد و به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد .
 15. در صورت داشتن واحد فرآوری و یا احداث آن در داخل محدوده معدن ارائه مدارک شامل : 1- تصویر پروانه بهره برداری واحد فرآوری موجود یا جواز تأسیس واحد در دست احداث 2- ایجاد زیر ساختهای لازم  برای احداث واحد فرآوری ( تأمین آب ، برق ، آماده سازیهای لازم نظر فونداسیون و ... 3- فلوشیت اجرائی و جانمائی تجهیزات کارخانه 4- پیش فاکتور های مربوط به تجهیزات مورد نیاز و اسناد تجهیزات موجود – 5- مطالعات پایلوت و جزئیات طرح جامع فنی و اقتصادی واحد فرآوری 6-  مجوزهای قانونی شامل: ( منابع طبیعی، اداره برق ، سازمان آب).
-    به پیوست مستندات مورد نیاز بانک جهت اعطای تسهیلات در صورت تأیید پرونده جهت اطلاع 
-    از ارسال جداگانه موارد فوق خودداری وکلیه مدارک همراه با نامه مکتوب ارسال گردد. 
-    توجه! پس از تکمیل مدارک و اعلام آن از سوی صندوق نسبت به واریز مبلغ 30،000،000 ریال به حساب جام شماره 339168283 بانک ملت شعبه گلفام کد 4/6514 بنام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی بابت هزینه بازدید و ارزیابی جهت تهیه گزارش کارشناسی اقدام و اصل فیش واریزی را کتباً توسط نامه ارسال نمایید .  
        بدیهی است تصمیمات این صندوق براساس گزارشات کارشناسی و مقررات ورویه های مصوب بوده وارسال مدارک و پرداخت هزینه کارشناسی هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند ضمناً در صورت عدم ارسال  مدارک درزمان مقرر، بررسی موضوع و صدور بیمه نامه از اولویت دستورکار صندوق خارج می گردد .
تذکر: در صورت وجود ابهام و نیاز به هماهنگی بیشتر با شماره 23591135 واحد پذیرش تماس حاصل فرمایید.