» اطلاعیه

اطلاعیه

متقاضیانی که پیش از تاریخ 139/5/31 از خدمات صندوق استفاده نموده اند جهت ثبت درخواست جدید با واحد پشتیبانی صندوق بیمه به شماره 23591252  - 021 تماس حاصل نمایند.