» درباره ما » اهداف صندوق

اهداف صندوق

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی در راستای اهداف اقتصادی کلان کشور و همچنین تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی در بخش معدن، با عنایت به ماده 31 قانون معادن مصوب 1377 در سال 1380 تاسیس شده و به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها، فعالیت می نماید. 
امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در راستای اهداف دولت خدمتگزار و همکاری تمامی ارگانهای مربوطه، صندوق بتواند گامهای موثری در زمینه اهداف ذیل بردارد تا در راه سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای کشور سهم خود را به نحو احسن ادا نماید.
 
1- کاهش خطرات سرمایه گذاری در فعالیتهای معدنی از طریق صدور بیمه نامه های سرمایه گذاری و اعتباری
2- توسعه پایدار بخش معدن و فرآوری مواد معدنی 
3- ایجاد اشتغال در معادن
4- ایجاد زمینه جهت صادرات محصولات معدنی به کشورهای خارجی
5- ایجاد درآمدهای ارزی برای معدنکاران وکشور
6- کمک به توسعه و شکوفائی در صنایع معدنی و اشتغال در این فعالیتها
7- افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور