» اخبار

اخبار

آگهی مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی درنظر دارد تعدادی از معادن تحت تملک خود را از طریق مزایده عمومی واگذار کند.
فرید دهقانی ، مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در نامه ای به روسای سازمان های صنعت ، معدن و تجارت استان ها ، درخواست کرد متقاضیان واجد شرایط جهت اخذ تسهیلات معادن ذغال سنگ به این صندوق معرفی شوند.

متن این نامه به شرح ذیل است :
مدیر جدید فنی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی منصوب شد
در مراسمی که با حضور مدیرعامل و مدیران صندوق بیمه سرمایه‌گذاری صنایع معدنی برگزار شد، ابراهیم مقصودی به عنوان مدیر فنی این صندوق منصوب شد.