» مدارک مورد نیاز پوشش های بیمه ای » چگونگی ارایه پیش فاکتور مورد تایید صندوق

چگونگی ارایه پیش فاکتور مورد تایید صندوق

از این پس کلیه تامین کنندگان تجهیزات و ماشین آلات معدنی در صورت ارایه پیش فاکتور معتبر و پس از خرید (صدور فاکتور قطعی) به شرح ذیل بدون عقد تفاهم نامه  و با ارایه مدارک زیر می توانند مورد پذیرش صندوق بیمه قرار گیرند،این مدارک عبارتند از:

       1. داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

      2. ارتباط  موضوع فعالیت شرکت با تولید یا بازرگانی تجهیزات و ماشین آلات معدنی

      3. مشخص بودن محل تحویل

      4. مشخص بودن زمان تحویل

      5. انطباق پیش فاکتور با طرح مصوب

      6. داشتن مبالغ مالیات بر ارزش افزوده

      7. ارایه شماره حساب منطبق بر نام شرکت موضوع پیش فاکتور

      8. میزان اعتبار پیش فاکتور