جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

مزایده

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی / صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی

0 ریال

۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰

۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰

۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰

سایر رسانه ها - روزنامه اطلاعات

ریال

عادی

۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰

 

 

ردیف

نام معدن و ماده معدنی

استان

شهرستان

قیمت پایه(هزار ریال)

استخراج سالیانه
(تن)

نشانی محل معدن

مختصات معدن

1

 

بیت حمید

خوزستان

رامهرمز

 

1.290.000

150.000

خوزستان-رامهرمز-5/3 کیلومتری روستای بیت حمید

49 20 03 31 14 00

49 19 25 31 13 42

49 20 03 31 13 42

49 19 25 31 14 00

2

 

سنگ گرانیت کیله کبود

کردستان

بانه

 

2.900.000

14.000

استان کردستان- شهرستان سقز- روستای کیله کبود

46 32 44 36 20 30

46 32 15 36 20 30

46 32 15 36 20 15

46 32 44 36 20 15

3

سنگ لاشه چم مرداس

خوزستان

رامهرمز

 

 

940.000

50.000

استان خوزستان- شهرستان رامهرمز- بخش مرکزی- روستای ماماتین

49 47 51 31 18 59

49 47 28 31 19 11

49 47 00 31 18 50

49 47 28 31 18 43

49 47 51 31 18 43

49 47 28 31 18 59

49 47 00 31 19 11

49 47 28 31 18 50

4


آهک و شاره شهرضا

اصفهان

شهرضا

 

1.890.000

75.000

اصفهان-شهرضا-30 کیلومتری جنوب شهرضا-3 کیلومتری روستای وشاره

52 00 23.9 31 51 22.3

51 59 36 31 51 51.7

51 59 36 31 51 22.3

52 00 23.9 31 51 51.7

5

 

سنگ لاشه تولگهی

کهکیلویه و بویر احمد

بویراحمد

 

580.000

10.000

استان کهکیلویه و بویر احمد-27 کیلومتری شمال غرب یاسوج-روستای تولگهی

51 25 30 30 44 17

51 25 10 30 44 30

51 25 10 30 44 17

51 15 30 30 44 30

6

 

سنگ لاشه حجت آباد

کرمانشاه

صحنه

 

2.250.000

100.000

کرمانشاه-30 کیلومتری جاده میانراهان به کامیاران-روستای کندوله

47 14 31 34 38 00

47 14 07 34 38 12

47 14 31 34 37 41

47 14 07 34 37 41

47 14 21 34 38 12

47 14 21 34 38 00

7

 

گرانیت تورزن اردستان

اصفهان

اردستان

 

790.000

4.000

اصفهان-اردستان-زواره-روستای تورزن

66 40 56 36 76 537

66 30 73 36 77 561

66 30 73 36 76 537

66 40 56 36 77 561

8

 

سنگ لاشه دربند بدره

ایلام

بدره

 

5.000.000

40.000

ایلام-شهرستان بدره-دربند

47 05 12.4 33 15 42

47 05 08 33 15 58

47 05 08 33 15 42

47 05 12.4 33 15 58

9

 سنگ لاشه ویس احمد

کرمانشاه

ویس احمد

 

824.000

15.000

استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش مرکزی- روستای ویس احمد

46 48 22 34 25 29

46 47 23 34 25 29

46 47 23 34 25 11

46 48 22 34 25 11

10

کهکیلویه و بویر احمد

بویراحمد

 

 

4.591.000

 

60.000

استان کهکیلویه و بویر احمد-شهرستان بویر احمد- بخش مرکزی- روستای کاکان

51 05 23 30 39 36

51 50 07 30 39 36

51 50 36 30 39 43

51 50 23 30 39 43

51 50 18 30 39 06

51 50 36 30 39 06

51 50 07 30 39 23

51 50 18 30 39 23

11

خوزستان

هفتگل

 

1.120.000

60.000

خوزستان-30 کیلومتری شمال غرب رامهرمز-روستای نفت سفید

49 17 50 31 37 30

49 17 39 31 37 30

49 17 39 31 37 43

49 17 50 31 37 43

12

خوزستان

مسجد سلیمان

 

2.250.000

 

100.000

خوزستان-37 کیلومتری شمال غرب مسجد سلیمان-روستای امبل

49 00 57 31 13 35

49 00 32 31 13 35

49 00 33 33 13 55

49 00 57 32 13 55

13

خوزستان

مسجد سلیمان

 

1.390.000

50.000

استان خوزستان- شهرستان مسجد سلیمان- بخش مرکزی- روستای گلگیر

49 33 09 31 42 27

49 32 53 31 41 39

49 32 53 31 42 27

49 33 09 31 41 39

 

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.