تعداد بازدیدکنندگان

۲۴ نفر
۱,۴۸۰,۲۷۲ نفر
۶۶۶ نفر
۱,۳۱۹ نفر
۵ خرداد ۱۳۹۸
۱۴,۹۳۳ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۹ ۶۶۶   کاربر ۷۲۸   صفحه
۱۱/۰۸ ۱,۳۱۹   کاربر ۱,۵۳۶   صفحه
۱۱/۰۷ ۱,۸۲۰   کاربر ۲,۰۴۶   صفحه
۱۱/۰۶ ۱,۴۲۴   کاربر ۱,۶۵۲   صفحه
۱۱/۰۵ ۱,۵۶۰   کاربر ۱,۹۱۳   صفحه
۱۱/۰۴ ۱,۶۲۵   کاربر ۱,۷۹۲   صفحه
۱۱/۰۳ ۱,۶۳۸   کاربر ۱,۸۱۷   صفحه
۱۱/۰۲ ۱,۷۶۲   کاربر ۲,۰۰۶   صفحه
۱۱/۰۱ ۱,۹۵۷   کاربر ۲,۲۳۲   صفحه
۱۰/۳۰ ۷۶۳   کاربر ۱,۰۵۷   صفحه
۱۰/۲۹ ۱,۵۹۸   کاربر ۱,۸۴۲   صفحه
۱۰/۲۸ ۱,۶۴۵   کاربر ۱,۹۹۱   صفحه
۱۰/۲۷ ۲,۰۲۴   کاربر ۲,۲۴۳   صفحه
۱۰/۲۶ ۱,۶۱۳   کاربر ۱,۸۱۶   صفحه
۱۰/۲۵ ۱,۹۶۲   کاربر ۲,۱۸۶   صفحه
۱۰/۲۴ ۶۶۷   کاربر ۹۰۳   صفحه
۱۰/۲۳ ۷۸۶   کاربر ۱,۰۶۸   صفحه
۱۰/۲۲ ۴۹۰   کاربر ۷۸۳   صفحه
۱۰/۲۱ ۵۷۵   کاربر ۹۲۲   صفحه
۱۰/۲۰ ۳۶۸   کاربر ۷۰۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۳۰۶   کاربر ۵۶۹   صفحه
۱۰/۱۸ ۳۳۵   کاربر ۶۴۵   صفحه
۱۰/۱۷ ۳۸۳   کاربر ۶۸۴   صفحه
۱۰/۱۶ ۳۵۷   کاربر ۶۳۵   صفحه
۱۰/۱۵ ۴۱۳   کاربر ۸۴۹   صفحه
۱۰/۱۴ ۳۴۳   کاربر ۶۸۵   صفحه
۱۰/۱۳ ۲۸۳   کاربر ۵۴۳   صفحه
۱۰/۱۲ ۴۱۰   کاربر ۷۲۵   صفحه
۱۰/۱۱ ۳۴۹   کاربر ۶۵۴   صفحه
۱۰/۱۰ ۴۸۱   کاربر ۷۹۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۱,۵۷۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۰,۶۵۳ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۶,۹۵۸ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۵,۴۲۸ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۴,۶۶۷ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۴,۰۵۹ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۳,۳۰۸ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۹,۹۸۱ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۳,۲۸۳ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۵,۹۰۹ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۸,۰۲۱ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۰,۵۶۵ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۲,۲۹۹ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷۲,۷۵۶ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۷,۴۷۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۵,۳۴۱ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۴,۷۹۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷۰,۷۵۵ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۷۲,۴۸۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۱,۷۸۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۱,۸۸۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۲,۰۹۸ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷۳,۰۹۳ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۱,۷۴۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
GBR
GBR
۱,۰۱۱,۶۱۶ ۷۱ %
RUS
RUS
۱۵۹,۷۳۹ ۱۱ %
USA
USA
۵۰,۵۲۴ ۴ %
UKR
UKR
۴۱,۰۵۷ ۳ %
NLD
NLD
۳۷,۸۷۷ ۳ %
ZZZ
ZZZ
۳۳,۵۲۳ ۲ %
DEU
DEU
۱۵,۳۹۱ ۱ %
CHN
CHN
۱۳,۵۵۰ ۱ %
IRN
IRN
۱۲,۱۵۲ ۱ %
THA
THA
۶,۲۴۱ ۰ %
IND
IND
۶,۰۳۰ ۰ %
BRA
BRA
۵,۸۹۳ ۰ %
IDN
IDN
۵,۸۸۳ ۰ %
VNM
VNM
۵,۲۳۸ ۰ %
CAN
CAN
۴,۶۶۳ ۰ %
FRA
FRA
۳,۸۱۸ ۰ %
ROM
ROM
۳,۸۰۱ ۰ %
PAK
PAK
۳,۶۷۳ ۰ %
ECU
ECU
۳,۶۲۷ ۰ %
ARG
ARG
۳,۴۶۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۱,۱۴۱,۵۹۳ ۷۸ %
Chrome
Chrome
۱۵۲,۴۹۷ ۱۰ %
Firefox
Firefox
۱۰۷,۶۵۱ ۷ %
Safari
Safari
۱۳,۶۵۰ ۱ %
Other
Other
۱۲,۵۶۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۹,۵۸۲ ۱ %
Opera
Opera
۸,۱۹۲ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۵,۲۳۵ ۰ %
Edge
Edge
۵,۱۶۵ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۴,۷۰۴ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۳,۵۴۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۲۷۳ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۲۹ ۰ %
کلمات جستجو شده 
amazon ۲۵
صندوق بیمه ۱۳
صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۷
ثبت نام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۶
ثبت نام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی#spf=1577174682659 ۶
ثبت نام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی#spf=1577176153200 ۶
node/16667 ۵
www.iranmico.com ۴
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۴
صندوق بیمه معدنی ۳
سامانه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۳
سامانه صندوق بیمه وسرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۳
صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی ۳
ceo contact mail ۳
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۲
صندوق حمایت از فعالیت های معدنی ۲
صندوق های سرمایه گذاری ۲
سامانه صندوق بیمه وسرمایه گذاری فعالیت های معدنی#spf=1577134647088 ۲
یوسفی فوت معدن ۲
سامانه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۲
steel ۲
صندوق سرمایه گذاری مواد معدنی ۲
2915 ۲
بیمه معادن ۲
صندوق بیمه معدن ۲
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۲
اشتغال در بحث فراوری معدنی لرستان ۲
صندوق بیمه معادن ۲
هیات مدیره صندوق بیمه فعالیت های معدنی ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی در ایران ۱
صندوق بیمه اکتشاف ۱
www.setadiran.ir ۱
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
صندوق بیمه سرمایه گذاریهای معدنی ۱
رئیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۱
شرکت بیمه معادن ۱
مدیر صندوق بیمه معدنی ۱
آدرس صندوق بیمه معدنی ۱
مدیر عامل صندوق بیمه ای سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور ۱
واحدهای مصرف کننده محصولات فولادی ۱
بیمه سرمایه گذاری ۱
سرمایه گذاری در معدن ۱
الکترود گرافیتی ۱
صندوق صمانت معدنی ۱
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای بیمه ای ۱
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای بمعدنیی ۱
در گذشت مهندس ایرج یوسفی صندوق بیمه گعدن ۱
نرخ بیمه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
صندق بیمه معدن ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۱,۱۶۸,۲۵۶ ۸۱ %
Windows 7 ۱۲۵,۵۸۶ ۹ %
Windows 10 ۴۴,۱۹۸ ۳ %
Windows 8 ۳۰,۳۹۵ ۲ %
Linux ۳۰,۲۱۱ ۲ %
Other ۲۶,۲۸۴ ۲ %
iOS ۷,۳۳۰ ۱ %
Vista ۴,۵۵۰ ۰ %
Windows 2003 ۲,۳۶۷ ۰ %
Android ۱۳۸ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %