تعداد بازدیدکنندگان

۹ نفر
۱۲,۴۹۵ نفر
۱۳۶ نفر
۱۸۵ نفر
۱۸ اسفند ۱۴۰۰
۱,۴۷۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۳/۰۸ ۱۳۶   کاربر ۲۳۳   صفحه
۰۳/۰۷ ۱۸۵   کاربر ۲۷۴   صفحه
۰۳/۰۶ ۱۳۱   کاربر ۱۹۸   صفحه
۰۳/۰۵ ۱۳۰   کاربر ۱۸۶   صفحه
۰۳/۰۴ ۱۳۱   کاربر ۲۱۶   صفحه
۰۳/۰۳ ۱۵۹   کاربر ۲۸۲   صفحه
۰۳/۰۲ ۱۴۰   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۳/۰۱ ۱۵۷   کاربر ۲۴۳   صفحه
۰۲/۳۱ ۱۲۶   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۲/۳۰ ۸۹   کاربر ۱۴۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۱۰۸   کاربر ۱۴۶   صفحه
۰۲/۲۸ ۱۱۶   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۲/۲۷ ۱۵۲   کاربر ۲۵۲   صفحه
۰۲/۲۶ ۱۴۷   کاربر ۲۶۳   صفحه
۰۲/۲۵ ۱۴۳   کاربر ۲۴۳   صفحه
۰۲/۲۴ ۱۶۰   کاربر ۲۷۴   صفحه
۰۲/۲۳ ۱۰۸   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۲/۲۲ ۸۷   کاربر ۱۴۲   صفحه
۰۲/۲۱ ۹۴   کاربر ۱۵۰   صفحه
۰۲/۲۰ ۱۷۹   کاربر ۳۰۶   صفحه
۰۲/۱۹ ۱۹۶   کاربر ۳۱۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۲۳۵   کاربر ۳۰۵   صفحه
۰۲/۱۷ ۱۸۷   کاربر ۲۵۵   صفحه
۰۲/۱۶ ۱۱۸   کاربر ۱۹۳   صفحه
۰۲/۱۵ ۱۳۲   کاربر ۲۱۷   صفحه
۰۲/۱۴ ۱۸۴   کاربر ۲۶۲   صفحه
۰۲/۱۳ ۹۵   کاربر ۱۹۲   صفحه
۰۲/۱۲ ۱۴۳   کاربر ۲۳۰   صفحه
۰۲/۱۱ ۹۵   کاربر ۱۶۰   صفحه
۰۲/۱۰ ۱۵۶   کاربر ۲۳۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۷۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۷۴ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۷۵۹ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۷۴ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۱۲ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۳۴ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۲۵ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۳۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۸۱۸ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۰۴۲ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۰۱۱ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۰۴۴ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۱۷۲ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۹۹۵ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۷۱ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۲۶۷ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱,۱۰۴ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱,۰۳۴ ۶ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۶۷ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۷۶۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۹۹ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱,۰۰۱ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۴۷ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۵۵ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۱۴۵ ۱۸ %
USA
USA
۲,۰۰۹ ۱۷ %
RUS
RUS
۱,۶۳۰ ۱۳ %
ZZZ
ZZZ
۱,۴۰۷ ۱۲ %
SWE
SWE
۱,۳۹۴ ۱۲ %
DEU
DEU
۵۵۷ ۵ %
UKR
UKR
۴۳۶ ۴ %
CHL
CHL
۴۱۲ ۳ %
VNM
VNM
۴۱۲ ۳ %
ROM
ROM
۳۹۴ ۳ %
ITA
ITA
۲۸۷ ۲ %
CHN
CHN
۲۷۳ ۲ %
GBR
GBR
۱۷۰ ۱ %
CAN
CAN
۱۳۶ ۱ %
IND
IND
۱۰۸ ۱ %
DNK
DNK
۱۰۷ ۱ %
KOR
KOR
۷۵ ۱ %
EU
EU
۴۲ ۰ %
FRA
FRA
۴۲ ۰ %
BGR
BGR
۳۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۹,۷۳۵ ۷۹ %
Firefox
Firefox
۹۶۲ ۸ %
IE 6.0
IE 6.0
۴۹۴ ۴ %
Safari
Safari
۴۴۵ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۱۹۳ ۲ %
Other
Other
۱۶۵ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۰۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۴۵ ۰ %
Edge
Edge
۳۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۰ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۷ ۰ %
Opera
Opera
۳ ۰ %
کلمات جستجو شده 
Google global ranking site:www.whole-search.com ۷
site:iranmico.com ۳
صندوق بیمه ۲
graphite electrode ۱
صندوق بیمه فعالیت های معدنی ۱
صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 10 ۴,۶۲۲ ۴۰ %
Windows 7 ۲,۷۴۶ ۲۴ %
Linux ۱,۶۱۰ ۱۴ %
Windows 8 ۱,۱۲۷ ۱۰ %
XP ۵۷۶ ۵ %
iOS ۳۴۰ ۳ %
Other ۲۶۳ ۲ %
Vista ۱۳۷ ۱ %
Android ۱۸ ۰ %
Windows 2003 ۱ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %