تعداد بازدیدکنندگان

۳۱ نفر
۱,۴۰۶,۲۳۴ نفر
۱۴۲ نفر
۳۴۸ نفر
۵ خرداد ۱۳۹۸
۱۴,۹۳۳ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۹ ۱۴۲   کاربر ۲۴۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۳۴۸   کاربر ۵۴۰   صفحه
۰۸/۲۷ ۲۵۳   کاربر ۴۳۶   صفحه
۰۸/۲۶ ۲۰۸   کاربر ۳۱۵   صفحه
۰۸/۲۵ ۳۶۹   کاربر ۵۳۱   صفحه
۰۸/۲۴ ۳۲۴   کاربر ۴۶۳   صفحه
۰۸/۲۳ ۱۷۴   کاربر ۵۰۷   صفحه
۰۸/۲۲ ۲۳۹   کاربر ۳۴۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۴۳۳   کاربر ۵۳۷   صفحه
۰۸/۲۰ ۵۵۰   کاربر ۸۰۲   صفحه
۰۸/۱۹ ۲۴۰   کاربر ۴۲۲   صفحه
۰۸/۱۸ ۲۱۷   کاربر ۴۴۳   صفحه
۰۸/۱۷ ۲۲۴   کاربر ۳۵۱   صفحه
۰۸/۱۶ ۲۳۰   کاربر ۳۸۶   صفحه
۰۸/۱۵ ۷۶۷   کاربر ۹۱۹   صفحه
۰۸/۱۴ ۸۱۶   کاربر ۹۸۷   صفحه
۰۸/۱۳ ۹۰۱   کاربر ۱,۰۵۲   صفحه
۰۸/۱۲ ۱,۳۰۹   کاربر ۱,۵۵۸   صفحه
۰۸/۱۱ ۱,۹۳۲   کاربر ۲,۲۶۳   صفحه
۰۸/۱۰ ۹۰۴   کاربر ۹۹۹   صفحه
۰۸/۰۹ ۳,۴۹۴   کاربر ۳,۶۶۱   صفحه
۰۸/۰۸ ۲,۲۲۸   کاربر ۲,۳۸۱   صفحه
۰۸/۰۷ ۲,۵۴۰   کاربر ۲,۷۱۰   صفحه
۰۸/۰۶ ۲,۸۸۵   کاربر ۳,۱۲۸   صفحه
۰۸/۰۵ ۳,۶۸۳   کاربر ۳,۸۸۰   صفحه
۰۸/۰۴ ۱,۶۹۸   کاربر ۱,۹۰۷   صفحه
۰۸/۰۳ ۲,۳۰۹   کاربر ۲,۸۱۰   صفحه
۰۸/۰۲ ۲,۱۳۲   کاربر ۲,۹۵۹   صفحه
۰۸/۰۱ ۱,۹۰۲   کاربر ۲,۷۴۷   صفحه
۰۷/۳۰ ۱,۱۱۷   کاربر ۱,۹۱۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۷,۴۸۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۷,۳۳۱ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۶۴,۶۹۶ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۶۳,۴۱۹ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۶۳,۲۲۱ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۲,۴۵۹ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۱,۳۱۱ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۵۷,۹۶۰ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۶۰,۸۶۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۳,۵۷۲ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۵,۰۸۲ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۶۶,۵۲۱ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۶۷,۰۸۵ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۷,۱۸۲ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۱,۹۴۴ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۷۰,۰۳۴ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۹,۳۱۳ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۴,۸۵۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۷,۰۲۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۶,۴۹۵ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۷,۰۵۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۶۷,۴۴۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۸,۳۹۹ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۶۷,۲۰۵ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
GBR
GBR
۱,۰۱۰,۸۷۰ ۷۵ %
RUS
RUS
۹۸,۱۳۶ ۷ %
USA
USA
۴۶,۹۵۰ ۳ %
UKR
UKR
۴۰,۸۱۹ ۳ %
NLD
NLD
۳۷,۸۳۶ ۳ %
ZZZ
ZZZ
۳۱,۴۰۱ ۲ %
DEU
DEU
۱۴,۴۴۸ ۱ %
CHN
CHN
۱۲,۳۵۹ ۱ %
IRN
IRN
۱۰,۱۵۸ ۱ %
THA
THA
۶,۰۹۵ ۰ %
IND
IND
۵,۸۷۶ ۰ %
BRA
BRA
۵,۸۷۰ ۰ %
IDN
IDN
۵,۸۶۸ ۰ %
VNM
VNM
۵,۲۳۲ ۰ %
CAN
CAN
۴,۵۲۴ ۰ %
FRA
FRA
۳,۷۶۶ ۰ %
PAK
PAK
۳,۶۶۶ ۰ %
ECU
ECU
۳,۶۲۷ ۰ %
ROM
ROM
۳,۴۷۲ ۰ %
ARG
ARG
۳,۴۴۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۱,۱۴۰,۰۷۰ ۸۲ %
Chrome
Chrome
۱۱۲,۶۷۶ ۸ %
Firefox
Firefox
۸۷,۵۹۲ ۶ %
Other
Other
۱۱,۶۱۳ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۹,۴۸۹ ۱ %
Opera
Opera
۷,۶۵۳ ۱ %
Safari
Safari
۷,۴۳۹ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۵,۱۳۱ ۰ %
Edge
Edge
۴,۵۵۲ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۵۰۳ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۲,۳۲۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۰۸ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۳۱۷ ۰ %
کلمات جستجو شده 
amazon ۲۲
صندوق بیمه ۱۳
صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۵
node/16667 ۵
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۴
صندوق بیمه معدنی ۳
www.iranmico.com ۳
صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی ۳
سامانه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۳
ceo contact mail ۳
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۲
صندوق حمایت از فعالیت های معدنی ۲
یوسفی فوت معدن ۲
steel ۲
صندوق سرمایه گذاری مواد معدنی ۲
2915 ۲
بیمه معادن ۲
صندوق بیمه معدن ۲
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۲
اشتغال در بحث فراوری معدنی لرستان ۲
صندوق بیمه معادن ۱
هیات مدیره صندوق بیمه فعالیت های معدنی ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی در ایران ۱
صندوق بیمه اکتشاف ۱
www.setadiran.ir ۱
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
صندوق بیمه سرمایه گذاریهای معدنی ۱
رئیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۱
شرکت بیمه معادن ۱
مدیر صندوق بیمه معدنی ۱
آدرس صندوق بیمه معدنی ۱
مدیر عامل صندوق بیمه ای سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور ۱
واحدهای مصرف کننده محصولات فولادی ۱
بیمه سرمایه گذاری ۱
سرمایه گذاری در معدن ۱
الکترود گرافیتی ۱
صندوق صمانت معدنی ۱
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای بیمه ای ۱
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای بمعدنیی ۱
در گذشت مهندس ایرج یوسفی صندوق بیمه گعدن ۱
نرخ بیمه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
صندق بیمه معدن ۱
1428 ۱
recipe-babble/gluten-free-diet-celiac-10 ۱
آدرس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
صندوق توسعه صنایع معدنی ۱
صندوق سرمایه گذاری بیمه ایران ۱
صندوق بیمه بانک ها ۱
ایران میکرو ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۱,۱۶۳,۴۹۴ ۸۴ %
Windows 7 ۱۰۱,۶۱۴ ۷ %
Windows 10 ۳۷,۴۲۲ ۳ %
Other ۲۵,۲۱۵ ۲ %
Windows 8 ۲۰,۲۰۳ ۱ %
Linux ۱۸,۸۴۳ ۱ %
Vista ۴,۴۶۹ ۰ %
iOS ۴,۳۷۶ ۰ %
Windows 2003 ۲,۳۶۰ ۰ %
Android ۱۱۱ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %