تعداد بازدیدکنندگان

۲۰ نفر
۶۲۰,۸۲۱ نفر
۲۳۰ نفر
۴,۶۸۰ نفر
۹ مهر ۱۳۹۷
۱۰,۶۷۳ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۱ ۲۳۰   کاربر ۲۳۶   صفحه
۱۰/۳۰ ۴,۶۸۰   کاربر ۴,۸۲۹   صفحه
۱۰/۲۹ ۴,۵۵۱   کاربر ۴,۶۴۰   صفحه
۱۰/۲۸ ۴,۶۲۶   کاربر ۴,۷۲۴   صفحه
۱۰/۲۷ ۴,۶۷۰   کاربر ۴,۷۵۵   صفحه
۱۰/۲۶ ۴,۶۵۹   کاربر ۴,۷۷۴   صفحه
۱۰/۲۵ ۴,۵۸۶   کاربر ۴,۷۱۶   صفحه
۱۰/۲۴ ۴,۳۹۴   کاربر ۴,۵۱۷   صفحه
۱۰/۲۳ ۴,۵۹۱   کاربر ۴,۷۷۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۴,۷۰۸   کاربر ۵,۲۱۱   صفحه
۱۰/۲۱ ۴,۸۸۹   کاربر ۵,۵۶۲   صفحه
۱۰/۲۰ ۴,۷۳۴   کاربر ۵,۱۳۵   صفحه
۱۰/۱۹ ۲,۵۲۵   کاربر ۲,۸۸۱   صفحه
۱۰/۱۸ ۵۶۷   کاربر ۶۹۳   صفحه
۱۰/۱۷ ۴۱۱   کاربر ۵۵۵   صفحه
۱۰/۱۶ ۳۴۵   کاربر ۴۹۸   صفحه
۱۰/۱۵ ۲۷۲   کاربر ۳۶۰   صفحه
۱۰/۱۴ ۴۰۲   کاربر ۴۶۵   صفحه
۱۰/۱۳ ۶۱۵   کاربر ۸۰۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۴۷۲   کاربر ۵۸۹   صفحه
۱۰/۱۱ ۱,۰۶۳   کاربر ۱,۱۶۶   صفحه
۱۰/۱۰ ۱,۷۲۱   کاربر ۱,۷۵۱   صفحه
۱۰/۰۹ ۴,۱۹۳   کاربر ۴,۳۱۹   صفحه
۱۰/۰۸ ۲,۹۷۴   کاربر ۳,۱۵۲   صفحه
۱۰/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۶ ۱,۱۱۱   کاربر ۱,۱۱۴   صفحه
۱۰/۰۵ ۳,۱۹۲   کاربر ۳,۳۰۸   صفحه
۱۰/۰۴ ۴,۷۵۶   کاربر ۴,۸۶۲   صفحه
۱۰/۰۳ ۴,۸۲۱   کاربر ۴,۹۸۱   صفحه
۱۰/۰۲ ۴,۶۰۵   کاربر ۴,۸۹۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۷,۸۱۹ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۷,۴۲۲ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۷,۲۷۶ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۶,۷۳۳ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۷,۱۹۴ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۷,۰۲۴ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۵,۸۷۳ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۴,۸۹۸ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۶,۵۹۵ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۷,۶۸۱ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۸,۶۶۳ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۷,۹۲۱ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۷,۸۸۷ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۸,۲۴۵ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۰,۲۱۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۹,۷۵۵ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۸,۰۶۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۷,۱۰۶ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۷,۳۰۶ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۷,۵۲۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۷,۲۰۸ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۶,۹۲۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸,۰۲۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷,۸۴۸ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
GBR
GBR
۵۰۰,۷۴۸ ۸۴ %
RUS
RUS
۲۵,۵۰۳ ۴ %
USA
USA
۱۳,۳۴۰ ۲ %
ZZZ
ZZZ
۱۲,۵۱۸ ۲ %
UKR
UKR
۴,۸۲۶ ۱ %
VNM
VNM
۴,۵۳۲ ۱ %
CHN
CHN
۴,۱۰۰ ۱ %
IRN
IRN
۴,۰۶۲ ۱ %
ECU
ECU
۳,۴۱۷ ۱ %
DEU
DEU
۳,۳۸۱ ۱ %
PAK
PAK
۳,۰۵۹ ۱ %
BRA
BRA
۲,۹۹۲ ۰ %
IDN
IDN
۲,۹۵۷ ۰ %
IND
IND
۲,۶۸۰ ۰ %
EGY
EGY
۲,۴۶۶ ۰ %
PHL
PHL
۲,۴۵۰ ۰ %
THA
THA
۲,۲۷۲ ۰ %
CAN
CAN
۱,۵۴۱ ۰ %
ROM
ROM
۱,۲۸۲ ۰ %
GRC
GRC
۱,۰۳۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۵۳۰,۴۸۰ ۸۷ %
Firefox
Firefox
۴۲,۲۷۷ ۷ %
Chrome
Chrome
۲۹,۲۶۵ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۲,۹۲۳ ۰ %
Other
Other
۲,۷۷۸ ۰ %
Edge
Edge
۱,۹۵۱ ۰ %
Safari
Safari
۱,۵۶۸ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۱۳ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۲۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۷۳ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۴۸ ۰ %
Opera
Opera
۲۰۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۳۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
صندوق بیمه ۱۲
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۴
صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۳
اشتغال در بحث فراوری معدنی لرستان ۲
صندوق سرمایه گذاری مواد معدنی ۲
amazon ۱
رئیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۱
صندوق بیمه سرمایه گذاریهای معدنی ۱
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
www.setadiran.ir ۱
صندوق بیمه اکتشاف ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی در ایران ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی ۱
هیات مدیره صندوق بیمه فعالیت های معدنی ۱
صندوق بیمه معادن ۱
واحدهای مصرف کننده محصولات فولادی ۱
مدیر عامل صندوق بیمه ای سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور ۱
صندوق بیمه معدنی ۱
آدرس صندوق بیمه معدنی ۱
مدیر صندوق بیمه معدنی ۱
صندوق بیمه معدن ۱
شرکت بیمه معادن ۱
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۵۳۳,۰۹۶ ۸۷ %
Windows 7 ۳۹,۵۷۴ ۶ %
Windows 10 ۱۲,۳۸۱ ۲ %
Other ۱۰,۶۲۲ ۲ %
Linux ۵,۸۵۵ ۱ %
Windows 8 ۴,۱۹۱ ۱ %
Vista ۳,۳۹۸ ۱ %
iOS ۱,۱۶۰ ۰ %
Windows 2003 ۹۳ ۰ %
Android ۳۳ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %