تعداد بازدیدکنندگان

۲۲ نفر
۱,۱۲۷,۴۷۸ نفر
۴,۴۳۳ نفر
۴,۷۹۳ نفر
۵ خرداد ۱۳۹۸
۱۴,۹۳۳ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۰ ۴,۴۳۳   کاربر ۴,۶۲۸   صفحه
۰۴/۲۹ ۴,۷۹۳   کاربر ۴,۹۴۵   صفحه
۰۴/۲۸ ۴,۷۸۱   کاربر ۴,۸۵۲   صفحه
۰۴/۲۷ ۴,۹۴۲   کاربر ۵,۰۱۳   صفحه
۰۴/۲۶ ۱,۳۴۶   کاربر ۱,۴۰۹   صفحه
۰۴/۲۵ ۸۰۱   کاربر ۹۹۷   صفحه
۰۴/۲۴ ۲۳۵   کاربر ۳۸۸   صفحه
۰۴/۲۳ ۱۱۴   کاربر ۱۶۹   صفحه
۰۴/۲۲ ۵۰   کاربر ۸۱   صفحه
۰۴/۲۱ ۱۹۷   کاربر ۳۰۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۲۲۶   کاربر ۳۲۴   صفحه
۰۴/۱۹ ۲۸۵   کاربر ۳۸۷   صفحه
۰۴/۱۸ ۱۷۲   کاربر ۲۹۱   صفحه
۰۴/۱۷ ۳۵۳   کاربر ۴۴۱   صفحه
۰۴/۱۶ ۱,۳۴۰   کاربر ۱,۸۲۲   صفحه
۰۴/۱۵ ۴,۸۱۵   کاربر ۵,۹۴۷   صفحه
۰۴/۱۴ ۴,۳۶۸   کاربر ۴,۶۹۹   صفحه
۰۴/۱۳ ۴,۵۴۲   کاربر ۵,۲۷۳   صفحه
۰۴/۱۲ ۲,۲۸۹   کاربر ۳,۱۴۶   صفحه
۰۴/۱۱ ۴۹۰   کاربر ۹۱۳   صفحه
۰۴/۱۰ ۲۷۶   کاربر ۳۲۱   صفحه
۰۴/۰۹ ۲۳۵   کاربر ۴۳۱   صفحه
۰۴/۰۸ ۱۷۵   کاربر ۱۸۲   صفحه
۰۴/۰۷ ۱۸۸   کاربر ۲۱۲   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۵۹   کاربر ۱۹۲   صفحه
۰۴/۰۵ ۳۳۲   کاربر ۴۱۳   صفحه
۰۴/۰۴ ۳۳۹   کاربر ۴۱۸   صفحه
۰۴/۰۳ ۵۱۸   کاربر ۵۹۲   صفحه
۰۴/۰۲ ۲۹۰   کاربر ۴۰۳   صفحه
۰۴/۰۱ ۲۸۵   کاربر ۴۵۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۰,۳۵۸ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۰,۲۵۱ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۹,۹۲۷ ۴ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۸,۶۶۹ ۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۹,۶۹۹ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۴۹,۲۰۸ ۴ %

ساعت ۶ تا ۷
۴۷,۴۸۰ ۴ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۶,۱۹۳ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۸,۳۰۶ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۹,۷۰۱ ۴ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۵۰,۵۵۵ ۴ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۰,۲۸۲ ۴ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۰,۹۷۷ ۴ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۵۱,۴۰۹ ۴ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۵۴,۳۶۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۲,۴۴۶ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵۱,۹۶۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۰,۳۵۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۵۰,۰۳۸ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۱,۲۴۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۱,۲۱۲ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۱,۲۰۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵۰,۹۶۴ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵۱,۰۵۹ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
GBR
GBR
۹۱۶,۷۵۹ ۸۴ %
RUS
RUS
۴۹,۸۲۳ ۵ %
ZZZ
ZZZ
۱۹,۳۰۸ ۲ %
USA
USA
۱۹,۰۹۲ ۲ %
NLD
NLD
۱۹,۰۸۹ ۲ %
UKR
UKR
۱۳,۷۹۲ ۱ %
DEU
DEU
۹,۴۳۶ ۱ %
IRN
IRN
۶,۹۶۷ ۱ %
CHN
CHN
۵,۷۵۷ ۱ %
VNM
VNM
۴,۶۷۶ ۰ %
IND
IND
۴,۰۴۸ ۰ %
IDN
IDN
۳,۸۸۳ ۰ %
BRA
BRA
۳,۸۴۳ ۰ %
ECU
ECU
۳,۵۰۲ ۰ %
PAK
PAK
۳,۴۱۹ ۰ %
THA
THA
۳,۰۹۶ ۰ %
PHL
PHL
۲,۷۶۲ ۰ %
EGY
EGY
۲,۵۵۱ ۰ %
CAN
CAN
۲,۴۲۳ ۰ %
ROM
ROM
۲,۰۳۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 6.0
IE 6.0
۹۶۳,۹۲۸ ۸۷ %
Firefox
Firefox
۶۴,۱۱۲ ۶ %
Chrome
Chrome
۵۵,۷۶۴ ۵ %
Other
Other
۹,۳۸۲ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۵,۰۱۱ ۰ %
Mozilla
Mozilla
۴,۱۶۱ ۰ %
Opera
Opera
۳,۹۹۴ ۰ %
Edge
Edge
۲,۹۹۸ ۰ %
Safari
Safari
۲,۳۲۸ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۰۰۰ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۵۹۷ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۸۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۱۳ ۰ %
کلمات جستجو شده 
صندوق بیمه ۱۳
amazon ۱۰
node/16667 ۵
شرکت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۴
www.iranmico.com ۳
صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۳
صندوق بیمه معدنی ۲
اشتغال در بحث فراوری معدنی لرستان ۲
صندوق سرمایه گذاری مواد معدنی ۲
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۲
2915 ۲
صندوق حمایت از فعالیت های معدنی ۲
بیمه معادن ۲
steel ۲
بیمه سرمایه گذاری ۱
صندوق توسعه صنایع معدنی ۱
آدرس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
1428 ۱
recipe-babble/gluten-free-diet-celiac-10 ۱
رئیس صندوق بیمه فعالیتهای معدنی ۱
صندوق بیمه سرمایه گذاریهای معدنی ۱
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ۱
www.setadiran.ir ۱
صندوق بیمه اکتشاف ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی در ایران ۱
قیمت زغال سنگ حرارتی ۱
هیات مدیره صندوق بیمه فعالیت های معدنی ۱
صندوق بیمه معادن ۱
واحدهای مصرف کننده محصولات فولادی ۱
مدیر عامل صندوق بیمه ای سرمایه گذاری فعالیت های معدنی کشور ۱
آدرس صندوق بیمه معدنی ۱
مدیر صندوق بیمه معدنی ۱
صندوق بیمه معدن ۱
شرکت بیمه معادن ۱
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
XP ۹۷۶,۱۵۱ ۸۸ %
Windows 7 ۶۵,۹۷۹ ۶ %
Windows 10 ۲۲,۲۰۲ ۲ %
Other ۲۱,۲۵۰ ۲ %
Linux ۹,۰۷۴ ۱ %
Windows 8 ۸,۱۰۰ ۱ %
Vista ۴,۱۲۰ ۰ %
iOS ۱,۷۸۱ ۰ %
Windows 2003 ۱,۳۵۸ ۰ %
Android ۶۵ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %