نظرسنجی نسبت به خدمات صندوق بیمه

نظر سنجی از کاربران سایت

نظر شما در ارتباط با سایت چیست؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 15)
خوب
( 4 نفر   26.7% )
عالی
( 4 نفر   26.7% )
بد
( 4 نفر   26.7% )
متوسط
( 3 نفر   20% )

ثبت شکایات