نظرسنجی نسبت به خدمات صندوق بیمه

نظر سنجی از کاربران سایت

نظر شما در ارتباط با سایت چیست؟نتایج نظرسنجی (انتخابها: 20)
خوب
( 6 نفر   30% )
عالی
( 5 نفر   25% )
بد
( 6 نفر   30% )
متوسط
( 3 نفر   15% )

ثبت شکایات