جزییات مناقصه و مزایده

مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه

مزایده

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی / صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی

0 ریال

۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۰۰

سایر رسانه ها - روزنامه دنیای اقتصاد

ریال

عادی

۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۰

استان: تهران, شهر: تهران بزرگ
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی واقع در تهران– بلوار آفریقا- نرسیده به بزرگراه مدرس– خیابان گلدان– پلاک 22 و یا سایت اینترنتی صندوق بیمه به نشانی www.iranmico.com

آگهی مزایده

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در نظر دارد پروانه بهره برداری معادن مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف

نام معدن و ماده معدنی

استان

شهرستان

قیمت پایه

(هزار ریال)

استخراج سالیانه
(تن)

نشانی محل معدن

مختصات معدن

1

خوزستان

رامشیر

2.030.000

150.000

خوزستان-شهرستان رامشیر- بخش مشراگه -5/3 کیلومتری روستای شاوه بیت حمید

49 19 51.12 31 13 41.99

49 19 50.05 31 13 49.25

49 19 41.66 31 13 49.21

49 19 42.47 31 13 41.97

2

اصفهان

شهرضا

2.000.000

75.000

اصفهان-شهرضا-30 کیلومتری جنوب شهرضا-3 کیلومتری روستای وشاره

52 00 23.89 31 51 51.69

51 59 36.00 31 51 51.69

51 59 36.00 31 51 22.30

52 00 23.89 31 51 22.30

3

کهکیلویه و بویر احمد

بویراحمد

4.330.000

60.000

استان کهکیلویه و بویر احمد-شهرستان بویر احمد- بخش مرکزی- روستای کاکان

51 50 07.59 30 39 19.01

51 50 18.60 30 39 19.01

51 50 18.61 30 39 01.99

51 50 36.60 30 39 02.00

51 50 36.59 30 39 39.00

51 50 23.58 30 39 38.99

51 50 23.60 30 39 32.00

51 50 07.59 30 39 32.01

4

گلستان

علی آباد

63.000.000

2.000

استان گلستان- شهرستان علی آباد- بخش کمالان- روستای سیاه مرز کوه

54 43 29.89 36 37 49.45

54 43 28.43 36 38 39.05

54 42 28.26 36 38 37.89

54 42 29.73 36 27 48.30

5

خوزستان

هفتکل

2.240.000

60.000

خوزستان-شهرستان هفتگل-بخش رغیوه- روستای نفت سفید

49 17 49.99 31 37 30.00

49 17 49.99 31 37 42.99

49 17 39.00 31 37 42.99

49 17 39.00 31 37 30.00

6

خوزستان

مسجد سلیمان

3.790.000

 

100.000

 

 

خوزستان-شهرستان مسجد سلیمان-بخش عنبر- روستای عنبر

49 00 51.54 32 13 47.62

49 00 54.56 32 13 54.65

49 00 46.38 32 13 54.75

49 00 43.99 32 13 45.13

7

کردستان

سقز

6.370.000

70.000

استان کردستان- شهرستان سقز- بخش زیویه- روستای اینچکه

46 35 00 36 12 00

46 34 26 36 12 00

46 34 26 36 12 22

46 35 00 36 12 22

8

آذربایجان شرقی

هشترود

7.104.000

30.000

استان آذربایجان شرقی - شهرستان هشترود- بخش نظر کهریزی- روستای داش آلتی

46 304 7 37 14 29.02

46 36 11.42 37 14 7.81

46 36 11.42 37 14 29.02

46 37 04 37 14 7.81

9

خراسان رضوی

باخرز

 

26.500.000

32.000

خراسان رضوی- شهرستان باخرز- بخش مرکزی- شهرک شهید بهشتی

60 11 16.29 35 08 28.37

 

60 12 31.31 35 06 56.35

60 11 16.29 35 06 56.34

10

کردستان

سنندج

8.000.000

75.000

استان کردستان- شهرستان سنندج- بخش مرکزی- روستای دولت آباد

47 06 50.04 35 18 06.21

47 06 34.05 35 18 06.21

47 06 34.05 35 17 42.23

47 06 24.05 35 17 42.23

47 06 24.05 35 17 34.20

47 06 50.04 35 17 34.20

11

کرمانشاه

کرمانشاه

 

2.000.000

15.000

استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه بخش مرکزی- روستای ویس احمد

46 48 21.73 34 25 05.24

46 48 21.73 34 25 23.24

46 47 22.73 34 25 23.24

46 47 22.73 34 25 05.24

12

خوزستان

مسجد سلیمان

 

2.090.000

50.000

استان خوزستان- شهرستان مسجد سلیمان- بخش گلگیر- روستای گلگیر

49 33 09 31 42 27

49 32 53 31 42 27

49 32 53 31 41 39

49 33 09 31 41 39

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 الی ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/09/20، در ساعات اداری جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده معادن و تحویل پیشنهادها به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی واقع در تهران بلوار آفریقا- نرسیده به بزرگراه مدرس خیابان گلدان پلاک 22 و یا به سایت اینترنتی صندوق بیمه www.iranmico.com مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 23591145-021 و 09149108509 آقای مسعودی تماس حاصل نمایند. ضمناً زمان گشایش کلیه پیشنهادها ساعت 13 روز یکشنبه مورخ1401/09/20 در محل این صندوق خواهد بود.